Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Okresy polowań

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne

Stan prawny na dzień 02 lipca 2022 r.

Jelenie szlachetne    

byki

 • w drugim roku życia od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego od dnia 1 czerwca do końca lutego,
 • w trzecim i kolejnym roku życia od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
Jelenie szlachetne łanie
 • w drugim roku życia od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego od dnia 1 czerwca
  do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
 • w trzecim i kolejnym roku życia od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
Jeleń szlachetne cielęta od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego od dnia 1 września do dnia 31 marca
     
Daniele byki
 • w drugim roku życia od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego od dnia 1 czerwca do końca lutego,
 • w trzecim i kolejnym roku życia od dnia 1 września do końca lutego,
Daniele łanie
 • w drugim roku życia od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
 • w trzecim i kolejnym roku życia od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
Daniele cielęta od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego od dnia 1 września do dnia 31 marca
Sarny kozły od dnia 11 maja do dnia 30 września
Sarny
kozy i koźlęta
od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
Dziki przez cały rok
Muflony tryki od dnia 1 października do końca lutego
Muflony
owce i jagnięta
od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
Borsuki od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
Tchórze i kuny    

(leśne i domowe)

od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
Lisy od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok
Norki amerykańskie przez cały rok
     
Zające szaraki    

i dzikie króliki

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, w drodze odłowu do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych od dnia 1 września do dnia 31 stycznia
Bażanty koguty od dnia 1 października do końca lutego, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków
łowczych od dnia 1 września do końca lutego
Bażanty kury wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta
od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych na terenach wszystkich obwodów łowieckich od dnia 1 września do końca lutego
Kuropatwy od dnia 11 września do dnia 21 października, w drodze odłowu do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych od dnia 11 września do dnia 30 listopada
Kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice od dnia 1 września do dnia 31 grudnia
Gęsi    

zbożowe i białoczelne

od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia
Gęsi gęgawy od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia
Łyski od dnia 1 września do dnia 31 grudnia
Gołębie grzywacze od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
Słonki od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
Jarząbki od dnia 1 września do dnia 30 listopada
Szakale złociste od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok

Przez cały rok wolno polować na:

 • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
 • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
 • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy;
 • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;

Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

Przy ustalaniu okresu polowań, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

 Źródło informacji i grafik: pzlow.pl