Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Archiwum

[2022]

[PRAWO]

W dniu 15.11.2022 r. weszło w życie najnowsze rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniające przepisy w regulaminie polowań. Rozporządzenie dopuszcza m.in. polowanie indywidualne na zające przy pomocy ptaków łowczych, a także dopuszcza używanie celowników nokto- i termowizyjnych do polowania na lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do Inwazyjnych Gatunków Obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski. Tekst rozporządzenia dostępny jest pod poniższym linkiem oraz w dziale DO POBRANIA.

TEKST ROZPORZĄDZENIA

 

 

[Z ŻYCIA KOŁA: DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 2022]

W dniu 04.09.2022 r. delegacja Koła uczestniczyła w obchodach Dożynek Jasnogórskich. Krótka fotorelacja poniżej.

[Z ŻYCIA KOŁA: DOŻYNKI POWIATU MYSZKOWSKIEGO 2022]

W dniu 03.09.2022 r. delegacja Koła uczestniczyła w obchodach Dożynek Powiatu Myszkowskiego,które odbyły się w Niegowie. Jak co roku stanowisko kół łowieckich Powiatu Myszkowskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem, gdzie serwowaliśmy porcje pieczonego dzika. Krótka fotorelacja poniżej.

 

Źródło zdjęć: materiały własne oraz strona myszkow.naszemiasto.pl

[ZASADY SELEKCJI]

Zapraszam do zapoznania z zasadami selekcji samców zwierzyny płowej w okręgu Katowice. Zmiany w pliku w formacie pdf pod poniższym linkiem.

ZASADY SELEKCJI ZO KATOWICE

Źródło: katowice.pzlow.pl

[PRAWO]

W dziale OKRESY POLOWAŃ zostały umieszczone zmiany w okresach polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych, które weszły w życie w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

 

[PRAWO]

W nawiązaniu do niżej załączonego pisma Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie znowelizowanych rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska, w dziale DO POBRANIA zostały umieszczone pliki tekstów jednolitych wymienionych rozporządzeń, których zapisy uległy zmianie od dnia 1 kwietnia 2022 r. .

[OBWODY ŁOWIECKIE]

W dziale DO POBRANIA zostały umieszczone pliki map obwodów łowieckich nr 50 i 78, a także pliki z opisem granic oraz danymi z rejestru powierzchniowego obydwu obwodów.

[Z ŻYCIA KOŁA]

Na zawodach strzeleckich Pucharu Wiosny 2022 r. w Rybniku rozgrywanych w dniu 27.03.2022 r. reprezentant naszego Koła V-ce Prezes Zarządu Kolega Stanisław Trojakowski uplasował się na III miejscu podium. Gratulujemy Koledze imponującego wyniku, jednocześnie dziękując za godne reprezentowanie i rozsławianie Koła Łowieckiego „SZARAK”.

DARZ BÓR!

[APLIKACJA „WERYFIKATOR PZŁ”]

Z nowym rokiem została uproszczona procedura potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy. W 2022 r. nie ma już obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji członkowskiej PZŁ.

Polski Związek Łowiecki ZG we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, wytwórcą legitymacji, wprowadza od nowego roku nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki członkowskiej i ubezpieczenia OC na kolejny rok. Dla trzech najbardziej popularnych platform Android, Apple, Huawei została przygotowana aplikacja „Weryfikator PZŁ” – Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Aplikacja dostępna jest w wyżej wymienionych sklepach platform (w chwili obecnej aplikacja została przygotowana i opublikowana dla platform Android, Huawei; dla aparatów Apple aplikacja zostanie opublikowana w najbliższym czasie), zaś jej działanie będzie polega na zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okazanej legitymacji i sprawdzeniu danych na niej zawartych. Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja zaprezentuje dane zawarte na legitymacji – numer legitymacji, nazwisko, imię, posiadane uprawnienia, kwalifikacjach oraz potwierdzi informacje o statusie opłacenia składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC. 

Źródło: pzlow.pl

[2021]

[PRAWO]

Uwaga, weszły w życie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów!

18 grudnia br. weszła w życie ustawa o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r.  Wprowadza ona do ustawy Prawo łowieckie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów.

Postanowienia

Wprowadzenie do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń, wymaga od teraz zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przed terminem dokonania wprowadzenia do środowiska. W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona wymaga się także zasięgnięcia opinii właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Zgłoszenia, o którym mowa wyżej dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego a samo zgłoszenie musi zawierać:
1) nazwę i siedzibę dokonującego zgłoszenia,
2) obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska,

3) cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze,

4) nazwę naukową gatunku, nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczbę osobników, które zostaną wprowadzone do środowiska,

5) określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem do środowiska,

6) podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska,

7) plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska,

8) proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat.
 
W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona, do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, dołącza się opinię właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Źródło: pzlow.pl
 

[Z ŻYCIA KOŁA]

W dniu 11.12.2021 r. na zaproszenie Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle delegacja Zarządu Koła uczestniczyła w Uroczystym Powitaniu Fabrycznie Nowego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy Druhom nowego pojazdu.

[GALERIA – HUBERTUS 2021]

W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z Polowania Hubertowskiego 2021.

[1 XI]

W dzisiejszym dniu wspominamy Kolegów-Członków naszego Koła, który odeszli do Krainy Wiecznych Łowów:   Janusza Będkowskiego, Stanisława Branczewskiego, Adama Bzowskiego, Zenona Cieplaka, Mariana Hibnera, Wiesława Jaskólskiego, Jerzego Kaczyńskiego, Mieczysława Kaczyńskiego, Stanisława Kłósek, Władysława Kosa, Stanisława Kocota, Jana Króla, Stanisława Kwaśniaka, Jana Marcisza, Władysława Musialika,  Antoniego Pacę, Jerzego Rataja, Andrzeja Rojewskiego, Bolesława Trojakowskiego, Andrzeja Włókę,  Jerzego Ziemborskiego oraz pozostałych Kolegów będących w przeszłości członkami Koła Łowieckiego „SZARAK”.

Pamięć o Was zawsze pozostanie wśród nas.
Niech Św. Hubert towarzyszy Wam w Krainie Wiecznych Łowów,
a umiłowana knieja niech wiecznie szumi nad Waszymi głowami…

[GALERIA – VIII POLOWANIE POWIATOWE]

W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z VIII Polowania Powiatowego.

[HUBERTUS OKRĘGOWY PSZCZYNA]

W dniu 26.09.2021 r. delegacja Koła uczestniczyła w uroczystych obchodach Hubertusa Okręgowego PZŁ Katowice w Pszczynie, zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Krótka fotorelacja poniżej.

[DOŻYNKI PARAFIALNE NAKŁO]

W dniu 26.09.2021 r. delegacja Koła uczestniczyła w uroczystych obchodach Dożynek Parafialnych w Nakle.

 

[OKRESY POLOWAŃ]

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących zmian w Rozporządzeniu w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne w dziale OKRESY POLOWAŃ publikujemy aktualne zestawienie okresów polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych z uwzględnieniem w.w. zmian, które weszły w życie w dniu 23.07.2021 r.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

[UWAGA! ZMIANA TERMINU POLOWAŃ NA PIÓRO!]


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na pióro.Zgodnie z przepisami polowanie na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski będą mogły się odbywać w okresie od 1 września do 31 grudnia.

LINK DO PISMA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Źródło: pzlow.pl

 

[2018]

 

[V POLOWANIE POWIATOWE] W dniu 22.10.2017 roku odbyło się V Powiatowe Polowanie Hubertowskie. Podczas uroczystego pokotu Łowczy Okręgowy Kol. Ireneusz Chłąd wręczył Medale Zasługi Łowieckiej nadane Kolegom Myśliwym przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Wśród odznaczonych byli Członkowie naszego Koła Kol. Jerzy Rataj oraz Kol. Grzegorz Rataj, którzy zostali odznaczeni Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej.V-ce królem Polowania został również Członek K.Ł.”Szarak” Kol. Krzysztof Skorek. Zdjęcia z Polowania publikujemy w dziale GALERIA.

IMG_0037

[AKTUALNOŚCI] Od 1 kwietnia 2018r. w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.W załączeniu publikujemy Uchwałę 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej regulującą powyższe.
Źródło:pzlow.pl
ZMIANY SELEKCJI OSOBNICZEJ

[ZMIANY-PRAWO] Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np.w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.
W załączeniu publikujemy zmiany w rozporządzeniu.
Źródło:pzlow.pl
ZMIANY REGULAMIN POLOWAŃ

W dniu 1 sierpnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dokument wprowadza na listę gatunków łownych Szakala złocistego (Canis aureus) – z okresem polowań od 1 sierpnia do końca lutego a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2019r.
Rozporządzenia publikujemy w dziale DO POBRANIA.

[KALENDARZ POLOWAŃ] W dziale POLOWANIA zamieszczony został kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2017/2018.

[STRZELECTWO] W dniu 17 września 2017 roku na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich odbył się XVII Turniej Czterech Strzelnic im.A.Ciemniewskiego. Drużyna,w której skład wchodzili reprezentujący na Turnieju nasze Koło Kol.Stanisław Trojakowski oraz Kol.Khalid Hagar w klasyfikacji drużynowej zdobyła III miejsce.
Gratulujemy Kolegom – DARZ BÓR!

IMG_0037
IMG_0037

[ODZNACZENIA] Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 26 lipca 2017 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej członkom K.Ł.”SZARAK” Kol. Jerzemu Ratajowi oraz Kol. Grzegorzowi Ratajowi.
Gratulujemy Kolegom – DARZ BÓR!

IMG_0037

[DRUKI] W dziale DO POBRANIA udostępniony został druk WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ URZĄDZENIA ŁOWIECKIEGO. Plik w formacie PDF.

[PRACE W ŁOWISKU] W nawiązaniu do podjętej przez Zarząd Koła Uchwały 4/2017 z dnia 24.05.2017, do wykonania wymienionych niżej zadań związanych z gospodarką łowiecką wyznacza się następujące zespoły Kolegów Myśliwych:

Obwód nr 77 – leśnictwo Lgota Górna – Nowa Wieś
1. Trojakowski Stanisław – odpowiedzialny
2. Kulak Zygmunt
3. Kulak Michał
4. Trojakowski Michał
5. Picheta Wojciech
6. Zachariasz Marek
7. Rataj Jerzy
8. Rataj Grzegorz
9. Dyja Henryk

Przewiduje się wykonanie minimum: 5 paśników, 4 posypów, 4 ambon, budki dla kuropatw wg potrzeb.

Obwód nr 77 – leśnictwo Koziegłówki
1. Bijak Czesław – odpowiedzialny
2. Skorek Krzysztof
3. Skorek Kamil
4. Kurzak Witold
5. Noszczyk Stanisław
6. Kurzawski Maciej
7. Rojewski Grzegorz
8. Kowalik Sergiusz
9. Khalid Hagar

Przewiduje się wykonanie minimum: 5 paśników, 6 posypów, 4 ambon, budki dla kuropatw wg potrzeb.

Obwód 49 – leśnictwa: Bugdoł i Małachów
1. Flaszka Bogusław – odpowiedzialny
2. Czyż Krzysztof
3. Trojakowski Jerzy
4. Malus Henryk
5. Czyż Piotr
6. Kolasiński Paweł
7. Łukasik Bartosz
8. Kuzior Tomasz
9. Klamski Jacek
10. Jakubiec Adam
11. Lewandowski Zbigniew
12. Szmagier Tomasz
13. Kwaśniak Robert
14. Janas Krzysztof
15. Rychta Sławomir
16. Muszczek Mariusz

Przewiduje się wykonanie minimum: 8 paśników, 2 posypów, 8 ambon, budki dla kuropatw wg potrzeb.

[REKORD Z CZĘSTOCHOWY] W numerze 5/2017 Łowca Polskiego w artykule „Złote kości” opublikowano ranking dziesięciu najlepszych rogaczy minionego sezonu. Rekordem został rogacz strzelony przez Członka naszego Koła-Kol. Krzysztofa Czyża, który został upolowany w 2015 roku,jednak jego medalowa wycena odbyła się już po publikacji kolejnego nr Łowca Polskiego, dlatego nie mógł zostać uwzględniony w klasyfikacji.

IMG_0037

Trofeum o masie 827 gramów zostało wstępnie wycenione przez komisję ZO PZŁ w Częstochowie na 212,98 pkt CIC co plasuje je na drugim miejscu w polskim katalogu trofeów.
Gratulujemy Koledze imponującego trofeum. DARZ BÓR !

[2017]

[STRZELNICA] Tegoroczne obowiązkowe przystrzelanie broni myśliwskiej dla Członków naszego Koła odbędzie się w dniu 07.05.2017 r. o godz. 9 na strzelnicy w Kochcicach.

[OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW] Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w obwodzie 77 w sezonie 2016/2017 odbędzie się w dniu 21.04.2017 r.(piątek) w godz.15-17 w siedzibie ZO PZŁ Częstochowa ul.Jasnogórska 102a.

[SZACOWANIE SZKÓD-TERMINARZ] Poniżej Terminarz szacowania szkód łowieckich i dyżurów przy ochronie upraw rolnych w sezonie 2017/2018.

Terminarz szacowania szkód łowieckich i dyżurów przy ochronie upraw rolnych w sezonie 2017/2018

 

Miesiąc Dzień Obwód 49 Obwód 77
       
marzec
2017
12
19
26
Cały zespół zbiórka godz.9:00 Małachów
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Cały zespół zbiórka godz.9 Lgota Górna
Kulak Z., Janas K.
Bijak Cz., Kurzak W.
kwiecień
2017
02
09
23
30
Trojakowski J., Klamski J.
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W., Kurzawski M.
Dyja H., Kolasiński P.
Kulak M., Kowalik S.
Kwaśniak R., Trojakowski M.,Jakubiec A.
Trojakowski St. Zachariasz M.
Rychta Sł., Hagar K.
maj
2017
07
14
21
28
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Trojakowski J., Klamski J.
Szmagier T., Łukasik B.
Rataj J., Rataj G.
Kulak Z., Janas K.
Bijak Cz., Kurzak W.
Kulak M., Kowalik S.
czerwiec
2017
04
11
18
25
Picheta W., Kurzawski M.
Dyja H., Kolasiński P.,
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Kwaśniak R., Trojakowski M.,Jakubiec A.
Trojakowski St. Zachariasz M.
Rychta Sł., Hagar K.
Rataj J., Rataj G.
lipiec
2017
02
09
16
23
30
Trojakowski J., Klamski J.
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W., Kurzawski M.
Dyja H., Kolasiński P.
Flaszka B., Skorek Kamil
Kulak Z., Janas K.
Bijak Cz., Kurzak W.
Kulak M., Kowalik S.
Kwaśniak R., Trojakowski M.,Jakubiec A.
Trojakowski St., Zachariasz M.
sierpień
2017
06
13
20
27
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Trojakowski J., Klamski J.
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W., Kurzawski M.
Rychta Sł., Hagar K.
Rataj J., Rataj G.
Kulak Z., Janas K.
Bijak Cz., Kurzak W.
wrzesień
2017
03
10
17
24
Dyja H., Kolasiński P.
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Trojakowski J., Klamski J.
Kulak M., Kowalik S.
Kwaśniak R., Trojakowski M.,Jakubiec A.
Trojakowski St., Zachariasz M.
Rychta Sł., Hagar K.
październik
2017
01
08
15
22
29
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W.,Kurzawski M.
Dyja H., Kolasiński P.
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Rataj J., Rataj G.
Kulak Z., Janas K.
Bijak Cz., Kurzak W.
Kulak M., Kowalik S.
Kwaśniak R., Trojakowski M.,Jakubiec A.

 

Koordynatorami na poszczególne obwody są:

     • obwód 49: Rojewski Grzegorz, Skorek Krzysztof,
     • obwód 77: Noszczyk Stanisław, Lewandowski Zbigniew,

 

[GALERIA]
W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z Polowania Wigilijnego.ZAPRASZAMY !!!

[GALERIA 70-LECIE]
W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z nadania Złomu oraz Obchodów 70-lecia naszego Koła.ZAPRASZAMY !!!

[GALERIA-HUBERTUS 2016-obwód 49]
W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z Polowania Hubertowskiego w obwodzie 49. ZAPRASZAMY !!!

[GALERIA-HUBERTUS 2016-obwód 77]
W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z Polowania Hubertowskiego w obwodzie 77 oraz zdjęcia z wcześniejszych polowań zbiorowych. ZAPRASZAMY !!!

[70-lecie Koła]
W bieżącym roku przypada 70-lecie istnienia Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie.Obchody związane z okrągłą rocznicą powstania Koła odbędą się w dniu 19 listopada 2016 r. Rozpoczną się mszą świętą o godz.17 w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach, na której Sztandar Koła zostanie odznaczony Złomem. Po mszy świętej dalsza część obchodów Jubileuszu Koła odbędzie się w Domu Zabaw Światowit w Myszkowie.

PICT1638

[IV Polowanie Powiatowe]
W dziale GALERIA prezentujemy zdjęcia z IV Polowania Powiatowego.Zapraszamy!

IMG_0037

[GALERIA]
W dziale GALERIA prezentujemy zdjęcia z pierwszego polowania zbiorowego w sezonie 2016/2017. Zdjęcia z kolejnych polowań będą pojawiać się sukcesywnie. Zapraszamy!

[KALENDARZ POLOWAŃ]
W dziale POLOWANIA został opublikowany kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2016/2017.

[ZŁOM DLA „SZARAKA”]
IMG_0037
Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała ZŁOM K.Ł.”SZARAK” w Myszkowie.
IMG_0037
Wśród odznaczonych znajdują się również Członkowie naszego Koła: Łowczy Koła Kol. Zbigniew Lewandowski oraz Kol. Stanisław Trojakowski, których Kapituła odznaczyła Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej.
Gratulujemy Kolegom – DARZ BÓR!

[POLOWANIA NA KACZKI]
Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie informuje, że wykonywanie polowań na kaczki w sezonie 2016/2017 od dnia 13.08.2016 r. odbywać się będzie:

obwód 77 : środa i sobota – wpis w zeszycie Leśnictwa Lgota
obwód 49 : środa i niedziela – wpis w zeszycie Leśnictwa Małachów

Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu zasad wykonywania polowań. Polowania odbywają się na podstawie upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego.

[Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie 13.07.2016 ]

W dniu 11 lipca br. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód.

Nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie szacowania szkód. Utworzony zostanie Fundusz Odszkodowawczy, który zasilony zostanie głownie ze środków zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, a także Skarbu Państwa. Z szkody wyrządzone w wyniku wykonywania polowania odpowiedzialny będzie wyłącznie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, na którym doszło do zdarzenia. Dotychczas prezentowane propozycje dotyczące naliczania składki do funduszu na podstawie powierzchni obwodów łowieckich zostały zmienione na model dużo korzystniejszy dla kół łowieckich. Kwota składki naliczana będzie od liczby zwierząt łownych planowanych do pozyskania w rocznych planach łowieckich – przy czym dotyczy ona wyłącznie łosi, jeleni, danieli, saren i dzików. Takie rozwiązanie uwzględnia zasobność kół łowieckich i w racjonalny sposób określa wkład do funduszu.: Wprowadzono zryczałtowane stawki w kwocie: za łosia- 600 zł, za jelenia – 350 zł, za daniela – 135 zł, za sarnę – 105 zł i za dzika – 85 zł. Obecnie za szkody wyrządzane przez łosie, ze względu na objęcie go moratorium odpowiadać będzie Skarb Państwa. Proponowane stawki stanowią 60% wartości uśrednionej masy tusz dla poszczególnych gatunków, dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje kwota, która zapewni kołom możliwość prawidłowego funkcjonowania. Pieniądze z funduszu pozostaną w dyspozycji ministra środowiska właściwego ds. środowiska.

Wprowadzana zmiana zdejmuje z myśliwego obligatoryjny obowiązek szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę, co nie oznacza, że nie będzie przy nich obecny. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych mają składać do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wojewody bądź wójta bądź burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Czy zdjęcie z myśliwych obligatoryjnego obowiązku szacowania szkód, będzie owocowało brakiem zainteresowania szkodami powodowanymi przez zwierzynę? Nie. Ponieważ w konsekwencji dalszych działań może zabraknąć w budżecie pieniędzy, a najprostszym sposobem ich zdobycia będzie zwiększenie stawek za planowaną zwierzynę. Nowy model szacowania szkód łowieckich powoduje, że myśliwy przestanie być sędzią we własnej sprawie, ale nadal powinniśmy być zainteresowani ograniczaniem szkód.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 4 dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5 i 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.
Źródło: pzlow.pl

[INFO 11.06.2016] W nr 24 Gazety Myszkowskiej ukazał się artykuł pt.:”Śmiertelna pułapka dla zwierząt” dotyczący odnalezienia padłych warchlaków na terenie żwirowni w Mysłowie. Poniżej link do w.w. artykułu.

Gazeta Myszkowska: „Śmiertelna pułapka dla zwierząt”

[INFO 06.06.2016] W dniu 05.06.2016 r. przypadkowa osoba przechodząca przez teren żwirowni w miejscowości Mysłów odkryła makabryczne znalezisko. W głębokim na ok.3 m rowie powstałym prawdopodobnie po wybieraniu żwiru leżały martwe 4 warchlaki (zdjęcie poniżej). Z uwagi na fakt, iż jest to teren dzierżawionego przez nasze Koło obwodu nr 77, został powiadomiony Łowczy Koła, który po przybyciu na miejsce i analizie pozostawionych śladów oraz tropów zwierzyny stwierdził, że locha próbowała ratować swoje warchlaki niestety bezskutecznie… 4 pasiaki padły prawdopodobnie z wycieńczenia. O opisanym znalezisku została powiadomiona Państwowa Straż Łowiecka, Policja oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie.
IMG_0037

[AKTUALIZACJA 03.06.2016]
Dzięki uprzejmości Pani Kornelii Będkowskiej w dziale GALERIA publikujemy zdjęcia ze szkolenia i obowiązkowego przystrzelania broni na strzelnicy w Lublińcu-Kochcicach (galeria STRZELNICA 2016), które odbyło się w dniu 30.04.2016 r. oraz archiwalne zdjęcia w galeriach ZAWODY (strzelnica 2012) oraz DOŻYNKI POWIATOWE (archiwalne zdjęcia z Dożynek Powiatowych). Zapraszamy!!!

[ZMIANY W PRAWIE ŁOWIECKIM] W piątek 20 maja br. w Sejmie odbyło się trzecie czytanie nowelizacji ustawy prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Głosowało 430 posłów – za było 231, przeciw 2, wstrzymało się od głosu 197, dokument trafił do Senatu, a proces legislacyjny zakończy podpis Prezydenta RP.
Nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie szacowania szkód. Utworzony zostanie Fundusz Odszkodowawczy, który zasilony zostanie głownie ze środków zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, a także Skarbu Państwa. Z szkody wyrządzone w wyniku wykonywania polowania odpowiedzialny będzie wyłącznie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, na którym doszło do zdarzenia. Dotychczas prezentowane propozycje dotyczące naliczania składki do funduszu na podstawie powierzchni obwodów łowieckich zostały zmienione na model dużo korzystniejszy dla kół łowieckich. Kwota składki naliczana będzie od liczby zwierząt łownych planowanych do pozyskania w rocznych planach łowieckich – przy czym dotyczy ona wyłącznie łosi, jeleni, danieli, saren i dzików. Takie rozwiązanie uwzględnia zasobność kół łowieckich i w racjonalny sposób określa wkład do funduszu.: Wprowadzono zryczałtowane stawki w kwocie: za łosia- 600 zł, za jelenia – 350 zł, za daniela – 135 zł, za sarnę – 105 zł i za dzika – 85 zł. Obecnie za szkody wyrządzane przez łosie, ze względu na objęcie go moratorium odpowiadać będzie Skarb Państwa. Proponowane stawki stanowią 60% wartości uśrednionej masy tusz dla poszczególnych gatunków, dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje kwota, która zapewni kołom możliwość prawidłowego funkcjonowania. Pieniądze z funduszu pozostaną w dyspozycji ministra środowiska właściwego ds. środowiska.
Wprowadzana zmiana zdejmuje z myśliwego obligatoryjny obowiązek szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę, co nie oznacza, że nie będzie przy nich obecny. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych mają składać do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wojewody bądź wójta bądź burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Czy zdjęcie z myśliwych obligatoryjnego obowiązku szacowania szkód, będzie owocowało brakiem zainteresowania szkodami powodowanymi przez zwierzynę? Nie. Ponieważ w konsekwencji dalszych działań może zabraknąć w budżecie pieniędzy, a najprostszym sposobem ich zdobycia będzie zwiększenie stawek za planowaną zwierzynę. Nowy model szacowania szkód łowieckich powoduje, że myśliwy przestanie być sędzią we własnej sprawie, ale nadal powinniśmy być zainteresowani ograniczaniem szkód.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 4 dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5 i 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.
Źródło: www.pzlow.pl

[SZACOWANIE SZKÓD-TERMINARZ] Poniżej terminarz szacowania szkód łowieckich i dyżurów przy ochronie upraw rolnych w sezonie 2016/2017.

Terminarz szacowania szkód łowieckich i dyżurów przy ochronie upraw rolnych w sezonie 2015/2016

 

Miesiąc Dzień Obwód 49 Obwód 77
       
kwiecień
2016
03
10
17
24
Cały zespół zbiórka godz.9:00 Małachów
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Trojakowski J., Klamski J.
Cały zespół zbiórka godz.9 Lgota Górna
Kulak Z., Janas K.
Bijak Cz., Kurzak W.
Kulak M., Kowalik S.
maj
2016
01
18
15
22
29
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W., Kurzawski M.
Dyja H., Kolasiński P., Jakubiec A.
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Kwaśniak R., Trojakowski M.,
Trojakowski St., Zachariasz M.
Rychta Sł., Hagar K.
Rataj J., Rataj G.
Kulak Z., Janas K.
czerwiec
2016
05
12
19
26
Trojakowski J., Klamski J.
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W., Kurzawski M.
Dyja H., Kolasiński P., Jakubiec A.
Bijak Cz., Kurzak W.
Kulak M., Kowalik S.
Kwaśniak R., Trojakowski M.
Trojakowski St., Zachariasz M.
lipiec
2016
03
10
17
24
31
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Trojakowski J., Klamski J.
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W., Kurzawski M.
Rychta Sł., Hagar K.
Rataj J., Rataj G.
Kulak Z., Janas K.
Bijak Cz., Kurzak W.
Kulak M., Kowalik S.
sierpień
2016
07
14
21
28
Dyja H., Kolasiński P., Jakubiec A.
Flaszka B., Skorek Kamil
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Trojakowski J., Klamski J.
Kwaśniak R., Trojakowski M.
Trojakowski St., Zachariasz M.
Rychta Sł., Hagar K.
Rataj J., Rataj G.
wrzesień
2016
04
11
18
25
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W., Kurzawski M.
Dyja H., Kolasiński P., Jakubiec A.
Flaszka B., Skorek Kamil
Kulak Z., Janas K.
Bijak Cz., Kurzak W.
Kulak M., Kowalik S.
Kwaśniak R., Trojakowski M.
październik
2016
02
09
16
23
Czyż K., Kuzior T., Czyż P.
Trojakowski J., Klamski J.
Szmagier T., Łukasik B.
Picheta W., Kurzawski M.
Trojakowski St., Zachariasz M.
Rychta Sł., Hagar K.
Rataj J., Rataj G.
Kulak Z., Janas K.

Koordynatorami na poszczególne obwody są:

     • obwód 49: Rojewski Grzegorz, Skorek Krzysztof,
     • obwód 77: Noszczyk Stanisław, Lewandowski Zbigniew,

 

[STRZELNICA] Tegoroczne obowiązkowe przystrzelanie broni myśliwskiej dla Członków naszego Koła odbędzie się w dniu 30.04.2016 r. o godz. 9 na strzelnicy w Kochcicach.

[SZACOWANIE SZKÓD] W dniu 03.04.2016 r.(niedziela) odbędzie się spotkanie wszystkich zespołów szacujących szkody łowieckie w poszczególnych obwodach:
obwód 49 – zbiórka godz.9:00 Małachów,
obwód 77 – zbiórka godz.9:00 Lgota Górna,

[INFORMACJA 23.12.2015] Jest nam miło poinformować, że w dniu 16 grudnia 2015 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Członkowi naszego Koła Kol. Krzysztofowi Czyżowi. GRATULUJEMY KOLEDZE! DARZ BÓR!

[INFORMACJA 18.12.2015] W nawiązaniu do podjętej przez Zarząd Koła uchwały, do wykonania zadań w niej zawartych związanych z gospodarką łowiecką wyznacza się następujące zespoły Kolegów Myśliwych:

Obwód nr 77 – leśnictwo Lgota Górna – Nowa Wieś
1. Trojakowski Stanisław – odpowiedzialny
2. Kulak Zygmunt
3. Kulak Michał
4. Trojakowski Michał
5. Picheta Wojciech
6. Zachariasz Marek
7. Rataj Jerzy
8. Dyja Henryk
9. Khalid Hagar
10. Kuzior Tomasz
11. Klamski Jacek
12. Rychta Sławomir

Obwód nr 77 – leśnictwo Koziegłówki
1. Skorek Krzysztof – odpowiedzialny
2. Skorek Marian
3. Bijak Czesław
4. Kurzak Witold
5. Noszczyk Stanisław
6. Kurzawski Maciej
7. Ordon Stefan
8. Rataj Grzegorz
9. Kowalik Sergiusz
10. Skorek Kamil

Obwód 49 – leśnictwo Bugdoł
1. Czyż Krzysztof – odpowiedzialny
2. Trojakowski Jerzy
3. Malus Henryk
4. Czyż Zbigniew
5. Kolasiński Paweł
6. Flaszka Bogusław
7. Suchecki Robert
8. Łukasik Bartosz

Obwód 49 – leśnictwo Małachów
1. Jakubiec Adam – odpowiedzialny
2. Lewandowski Zbigniew
3. Kwaśniak Stanisław
4. Rojewski Grzegorz
5. Szmagier Tomasz
6. Kwaśniak Robert
7. Janas Krzysztof

[INFO] Jest nam miło poinformować, że na posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej w Częstochowie w dniu 03.12.2015 r. do Komisji Strzeleckiej przy ORŁ zostali powołani Koledzy – Członkowie naszego Koła: Kol. Zbigniew Lewandowski, Kol. Krzysztof Czyż, Kol. Stanisław Trojakowski, Kol. Khalid Hagar.
Podczas wyborów przeprowadzonych na w.w posiedzeniu w głosowaniu tajnym na Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej został wybrany V-ce Prezes Zarządu Koła – Kol. Adam Jakubiec. Gratulujemy Kolegom wyboru. DARZ BÓR!

[ZEBRANIE] Zarząd Koła Łowieckiego SZARAK zwołuje zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 18.12.2015 r. o godz. 17 w Domu Zabaw Światowit w Myszkowie przy ul. 1 Maja 130.

W związku z planowaną przez Zarząd Główny PZŁ na rok 2016 akcją wymiany legitymacji członkowskich PZŁ na nowe, prosimy wszystkich Kolegów, członków KŁ SZARAK o dostarczenie na planowane zebranie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego druku „Dane osobowe myśliwego”, który zostanie rozesłany do Kolegów pocztą lub który można pobrać ze strony internetowej PZŁ Częstochowa (link udostępniamy poniżej) wraz z ze zdjęciem o parametrach wymaganych do dowodu osobistego; należy pamiętać o tym, by tło zdjęć było w kolorze białym.

LINK DO DRUKU WYMIANY LEGITYMACJI PZŁ

[12.11.2015] NOWOŚCI na stronie internetowej:
– dział GALERIA – zdjęcia z Polowania Hubertowskiego 2015 w obwodzie 49 ZAPRASZAMY!!!

[09.11.2015] NOWOŚCI na stronie internetowej:
– dział GALERIA – zdjęcia z Polowania Hubertowskiego 2015 w obwodzie 77 ZAPRASZAMY!!!

[26.10.2015] NOWOŚCI na stronie internetowej:
– dział GALERIA – w galerii POLOWANIA 2015/2016 sukcesywnie zamieszczane będą zdjęcia z polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2015/2016. ZAPRASZAMY!!!

[19.10.2015] NOWOŚCI na stronie internetowej:
– dział GALERIA – zdjęcia z III Polowania Powiatowego 17.10.2015 r. (zdjęcia: powiatmyszkowski.pl oraz źródła własne),
ZAPRASZAMY!!!

POLOWANIE POWIATOWE W dniu 17.10.2015 r. odbędzie się III Polowanie Powiatowe. Poniżej przedstawiamy przybliżony plan:

– godz.7:45 – zbiórka myśliwych przed kościołem w Przybynowie,
– godz.8:00 – msza święta,
– ok.godz.9:00 Leśniczanka – odprawa myśliwych przed polowaniem,
– ok.godz.13:00 – pokot przed remizą OSP w Przybynowie,
– ok.godz.13:30 – biesiada myśliwska,

NOWOŚCI na stronie internetowej:
– dział POLOWANIA – kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2015/2016,
– dział OKRESY POLOWAŃ – okresy polowań w poszczególnych miesiącach oraz wg gatunków zwierzyny,
– dział GALERIA – zdjęcia z prac gospodarczych 26.09.2015 r.,
ZAPRASZAMY!!!

W dniu 30 sierpnia 2015 r. w Koziegłowach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie oraz Gminę Koziegłowy. W w.w. wydarzeniu uczestniczyła delegacja Naszego Koła. Wystawiony został również poczet sztandarowy Koła. Po mszy świętej oraz uroczystym przemarszu ulicami Koziegłów na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się uroczystości dożynkowe. Dla uczestników Dożynek przedstawiciele kół łowieckich dzierżawiących swe obwody łowieckie na terenie gminy Koziegłowy przygotowali cieszący się dużym zainteresowaniem poczęstunek w postaci pieczonego dzika, a sygnaliści z Koła Łowieckiego JELEŃ odegraniem sygnałów: Powitanie, Na Łów, Dzik na rozkładzie i Pożegnanie dopełnili łowieckiego charakteru tej części dożynek. Na krótką dożynkową foto-relację zapraszamy do działu GALERIA.

W dniu 19.07.2015 r. odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Częstochowie. Jest nam miło poinformować, że na Członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Częstochowie kolejnej kadencji został wybrany Delegat naszego Koła i jednocześnie jego Łowczy – Kol. Zbigniew Lewandowski. Serdecznie gratulujemy Koledze wyboru – DARZ BÓR!

W numerze 5/2015 Łowca Polskiego opublikowano ranking najlepszych parostków rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2014/2015.
Na X miejscu uplasowały się parostki kozła strzelonego przez Kol. Krzysztofa Czyża-Członka naszego Koła. Trofeum o masie 622 gramy zostało wstępnie wycenione na 163,35 pkt. CIC.
Pozyskane trofeum oprócz X pozycji w kraju jest jednocześnie wicerekordem Koła.
Gratulujemy Koledze imponującego trofeum. DARZ BÓR !

parostkiKCz

W dniu 23.05.2015 r. delegacja Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie uczestniczyła w obchodach VI Pikniku Leśno-Łowieckiego CIETRZEWISKO 2015 w Koszęcinie, zorganizowanego m.in. przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach oraz Okręgową Radę Łowiecką w Częstochowie.

poczet Szarak 1

W wydaniu internetowym 4/2015 Gazety Łowieckiej ukazał się artykuł pt.:”3 pokolenia myśliwych„, w którym Koledzy Marian, Krzysztof i Kamil Skorkowie opowiadają o 3 pokoleniowej rodzinie myśliwych-członków Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie.

ssss
Zapraszamy do lektury w dziale.