Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Aktualności

[V POLOWANIE POWIATOWE] W dniu 22.10.2017 roku odbyło się V Powiatowe Polowanie Hubertowskie. Podczas uroczystego pokotu Łowczy Okręgowy Kol. Ireneusz Chłąd wręczył Medale Zasługi Łowieckiej nadane Kolegom Myśliwym przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Wśród odznaczonych byli Członkowie naszego Koła Kol. Jerzy Rataj oraz Kol. Grzegorz Rataj, którzy zostali odznaczeni Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej.V-ce królem Polowania został również Członek K.Ł.”Szarak” Kol. Krzysztof Skorek. Zdjęcia z Polowania publikujemy w dziale GALERIA.

IMG_0037

[AKTUALNOŚCI] Od 1 kwietnia 2018r. w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.W załączeniu publikujemy Uchwałę 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej regulującą powyższe.
Źródło:pzlow.pl
ZMIANY SELEKCJI OSOBNICZEJ

[ZMIANY-PRAWO] Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np.w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.
W załączeniu publikujemy zmiany w rozporządzeniu.
Źródło:pzlow.pl
ZMIANY REGULAMIN POLOWAŃ

W dniu 1 sierpnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dokument wprowadza na listę gatunków łownych Szakala złocistego (Canis aureus) – z okresem polowań od 1 sierpnia do końca lutego a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2019r.
Rozporządzenia publikujemy w dziale DO POBRANIA.

[KALENDARZ POLOWAŃ] W dziale POLOWANIA zamieszczony został kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2017/2018.

[STRZELECTWO] W dniu 17 września 2017 roku na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich odbył się XVII Turniej Czterech Strzelnic im.A.Ciemniewskiego. Drużyna,w której skład wchodzili reprezentujący na Turnieju nasze Koło Kol.Stanisław Trojakowski oraz Kol.Khalid Hagar w klasyfikacji drużynowej zdobyła III miejsce.
Gratulujemy Kolegom – DARZ BÓR!

IMG_0037
IMG_0037

[ODZNACZENIA] Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 26 lipca 2017 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej członkom K.Ł.”SZARAK” Kol. Jerzemu Ratajowi oraz Kol. Grzegorzowi Ratajowi.
Gratulujemy Kolegom – DARZ BÓR!

IMG_0037

[DRUKI] W dziale DO POBRANIA udostępniony został druk WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ URZĄDZENIA ŁOWIECKIEGO. Plik w formacie PDF.

[PRACE W ŁOWISKU] W nawiązaniu do podjętej przez Zarząd Koła Uchwały 4/2017 z dnia 24.05.2017, do wykonania wymienionych niżej zadań związanych z gospodarką łowiecką wyznacza się następujące zespoły Kolegów Myśliwych:

Obwód nr 77 – leśnictwo Lgota Górna – Nowa Wieś
1. Trojakowski Stanisław – odpowiedzialny
2. Kulak Zygmunt
3. Kulak Michał
4. Trojakowski Michał
5. Picheta Wojciech
6. Zachariasz Marek
7. Rataj Jerzy
8. Rataj Grzegorz
9. Dyja Henryk

Przewiduje się wykonanie minimum: 5 paśników, 4 posypów, 4 ambon, budki dla kuropatw wg potrzeb.

Obwód nr 77 – leśnictwo Koziegłówki
1. Bijak Czesław – odpowiedzialny
2. Skorek Krzysztof
3. Skorek Kamil
4. Kurzak Witold
5. Noszczyk Stanisław
6. Kurzawski Maciej
7. Rojewski Grzegorz
8. Kowalik Sergiusz
9. Khalid Hagar

Przewiduje się wykonanie minimum: 5 paśników, 6 posypów, 4 ambon, budki dla kuropatw wg potrzeb.

Obwód 49 – leśnictwa: Bugdoł i Małachów
1. Flaszka Bogusław – odpowiedzialny
2. Czyż Krzysztof
3. Trojakowski Jerzy
4. Malus Henryk
5. Czyż Piotr
6. Kolasiński Paweł
7. Łukasik Bartosz
8. Kuzior Tomasz
9. Klamski Jacek
10. Jakubiec Adam
11. Lewandowski Zbigniew
12. Szmagier Tomasz
13. Kwaśniak Robert
14. Janas Krzysztof
15. Rychta Sławomir
16. Muszczek Mariusz

Przewiduje się wykonanie minimum: 8 paśników, 2 posypów, 8 ambon, budki dla kuropatw wg potrzeb.

[REKORD Z CZĘSTOCHOWY] W numerze 5/2017 Łowca Polskiego w artykule „Złote kości” opublikowano ranking dziesięciu najlepszych rogaczy minionego sezonu. Rekordem został rogacz strzelony przez Członka naszego Koła-Kol. Krzysztofa Czyża, który został upolowany w 2015 roku,jednak jego medalowa wycena odbyła się już po publikacji kolejnego nr Łowca Polskiego, dlatego nie mógł zostać uwzględniony w klasyfikacji.

IMG_0037

Trofeum o masie 827 gramów zostało wstępnie wycenione przez komisję ZO PZŁ w Częstochowie na 212,98 pkt CIC co plasuje je na drugim miejscu w polskim katalogu trofeów.
Gratulujemy Koledze imponującego trofeum. DARZ BÓR !