Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Aktualności

[SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA ROK 2022]

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie informuje, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej podjętej na posiedzeniu  z dnia  5 listopada 2021 roku  wysokość składki PZŁ na rok 2022 wynosi:

składka normalna – 393zł (350zł +43zł ubezpieczenie) 

składka ulgowa 50% – 218zł  (175zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70rok życia;

składka ulgowa 25% – 130,50zł  (87,50zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.  

Na podstawie  § 181 pkt.3  członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony wyłącznie na konto bankowe naszego Zarządu.

Ze względu na obowiązywanie ograniczeń na obszarze RP oraz ciągłym wzrostem liczby zakażeń wśród ludzi wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, nie ma możliwości opłacania składek członkowskich w kasie Zarządu. Bardzo prosimy o uiszczenie wszelkich  należności wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego Zarządu Okręgowego.

Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI NA ROK 2021 UPŁYWA  Z DNIEM 31.12.2021r.

Koła Łowieckie mają obowiązek przesłać listę opłaconych składek, według załączonego wzoru w oryginale do dnia 15 grudnia br. Na podstawie przesłanych list uprawnionemu przedstawicielowi Koła Łowieckiego zostaną wydane hologramy do legitymacji, które należy przekazać myśliwym, którzy opłacili składkę.

Przy czym, za osoby zamieszkałe na terenie innego okręgu, należy sporządzić listy oddzielnie i przesłać do właściwego okręgu według miejsca zamieszkania członków PZŁ.

W przypadku braku wpłaty składki PZŁ, prosimy o wpisanie w rubryce wysokość składki – adnotację „wpłata indywidualna”.

Źródło: czestochowa.pzlow.pl

[GALERIA – HUBERTUS 2021]

W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z Polowania Hubertowskiego 2021.

[DZIEŃ ŚWIĘTEGO HUBERTA]

W imieniu Zarządu Koła w dniu naszego Święta Kolegom Myśliwym – Członkom Koła Łowieckiego „SZARAK” życzę wszelkich łask Świętego Huberta, lasów pełnych zwierzyny, sukcesów łowieckich oraz licznych spotkań w kniei napełniających radością i darzących zdrowiem.

DARZ BÓR !

Sergiusz Kowalik

Prezes Zarządu Koła Łowieckiego „SZARAK”

[1 XI]

W dzisiejszym dniu wspominamy Kolegów-Członków naszego Koła, który odeszli do Krainy Wiecznych Łowów:   Janusza Będkowskiego, Stanisława Branczewskiego, Adama Bzowskiego, Zenona Cieplaka, Mariana Hibnera, Wiesława Jaskólskiego, Jerzego Kaczyńskiego, Mieczysława Kaczyńskiego, Stanisława Kłósek, Władysława Kosa, Stanisława Kocota, Jana Króla, Stanisława Kwaśniaka, Jana Marcisza, Władysława Musialika,  Antoniego Pacę, Jerzego Rataja, Andrzeja Rojewskiego, Bolesława Trojakowskiego, Andrzeja Włókę,  Jerzego Ziemborskiego oraz pozostałych Kolegów będących w przeszłości członkami Koła Łowieckiego „SZARAK”.

Pamięć o Was zawsze pozostanie wśród nas.
Niech Św. Hubert towarzyszy Wam w Krainie Wiecznych Łowów,
a umiłowana knieja niech wiecznie szumi nad Waszymi głowami…

[GALERIA – VIII POLOWANIE POWIATOWE]

W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z VIII Polowania Powiatowego.

[VIII POLOWANIE POWIATOWE]

W imieniu Starosty Powiatu Myszkowskiego Zarząd Koła zaprasza Kolegów Myśliwych Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie na VIII Obchody Dnia Św. Huberta połączone z Polowaniem Hubertowskim Powiatu Myszkowskiego, które odbędą się 23.10.2021 r. pod kościołem parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Myszkowie-Będuszu.
Obchody są ważnym wydarzeniem, podtrzymującym bogatą tradycję kultury łowieckiej w Powiecie Myszkowskim.
W programie m.in.:
7.15 – zbiórka pod kościołem pw. Miłosierdzia Bożego w Myszkowie-Będuszu
7.30 – Hubertowska Msza Święta
8.30-13.00 – Polowanie Hubertowskie z udziałem kół łowieckich działających na terenie Powiatu Myszkowskiego
13.30 – pokot (remiza w Myszkowie-Będuszu)
14.00 – biesiada myśliwska w remizie w Myszkowie-Będuszu

[HUBERTUS OKRĘGOWY PSZCZYNA]

W dniu 26.09.2021 r. delegacja Koła uczestniczyła w uroczystych obchodach Hubertusa Okręgowego PZŁ Katowice w Pszczynie, zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Krótka fotorelacja poniżej.

[DOŻYNKI PARAFIALNE NAKŁO]

W dniu 26.09.2021 r. delegacja Koła uczestniczyła w uroczystych obchodach Dożynek Parafialnych w Nakle.

[POLOWANIA ZBIOROWE]

W dziale POLOWANIA publikujemy kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2021/2022.

[OKRESY POLOWAŃ]

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących zmian w Rozporządzeniu w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne w dziale OKRESY POLOWAŃ publikujemy aktualne zestawienie okresów polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych z uwzględnieniem w.w. zmian, które weszły w życie w dniu 23.07.2021 r.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

[UWAGA! ZMIANA TERMINU POLOWAŃ NA PIÓRO!]


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na pióro.Zgodnie z przepisami polowanie na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski będą mogły się odbywać w okresie od 1 września do 31 grudnia.

LINK DO PISMA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Źródło: pzlow.pl