Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Aktualności

[OKRESY POLOWAŃ]

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących zmian w Rozporządzeniu w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne w dziale OKRESY POLOWAŃ publikujemy aktualne zestawienie okresów polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych z uwzględnieniem w.w. zmian, które weszły w życie w dniu 23.07.2021 r.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

[UWAGA! ZMIANA TERMINU POLOWAŃ NA PIÓRO!]


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na pióro.Zgodnie z przepisami polowanie na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski będą mogły się odbywać w okresie od 1 września do 31 grudnia.

LINK DO PISMA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Źródło: pzlow.pl

[POLOWANIA ZBIOROWE]
W związku z komunikatem nr 1/2019r. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie, Zarząd Koła Łowieckiego SZARAK w Myszkowie informuje Kolegów Myśliwych o zorganizowaniu dodatkowych polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 w dniach 19.01.2018 r. (obwód 49) oraz 26.01.2019 r. (obwód 77). Dodatkowo do polowań zbiorowych w dniach 20.01.2019 r. oraz 27.01.2019 r. ujętych w kalendarzu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 wprowadza się pozyskanie dzika. Szczegóły zamieszczone są w dziale POLOWANIA.

[CZASOWY ZAKAZ NOSZENIA BRONI]
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (Dz.U.1981 z 2018 r.), zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni obejmie obszar Krakowa od 19 do 25 października br., natomiast województwa małopolskie i śląskie – w terminie od 1 do 15 grudnia 2018 r.
Poniżej link do rozporządzenia.
ZAKAZ NOSZENIA BRONI
Źródło:orl.katowice.pl

[PRAWO]
Pod poniższym linkiem publikujemy Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie szacowania tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.
TABLICA POLOWANIE ZBIOROWE
Źródło:www.czestochowa.pzlow.pl

[KALENDARZ POLOWAŃ]
W dziale POLOWANIA publikujemy Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019.

[POZWOLENIA NA BROŃ-ORZECZENIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE]
Poniżej informacja opublikowana na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Katowicach:

W związku z licznymi pytaniami Koleżanek i Kolegów, odnośnie obowiązku przedkładania właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, potwierdzających możliwość dysponowania bronią myśliwską (wynikającego ze zmiany ustawy Prawo łowieckie Dz. U. z 2018 r. poz. 651) wyjaśniamy, że️:
osoby, które posiadały pozwolenia na broń przed wejściem w życie ustawy, będą zobowiązane do przedłożenia stosownych orzeczeń po 5 latach od dnia wejścia w życie przepisu, tj. 1 kwietnia 2023 r.

Źródło: www.orl.katowice.pl

[SZKODY ŁOWIECKIE]
Pod poniższym linkiem publikujemy stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie szacowania szkód łowieckich po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 roku Prawo łowieckie.

STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
Źródło:www.czestochowa.pzlow.pl

[SZKODY ŁOWIECKIE]
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 roku Prawo łowieckie, pod poniższym linkiem publikujemy pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego dr. Lecha Blocha będące stanowiskiem PZŁ w sprawie szacowania szkód łowieckich po wejściu w życie w.w. ustawy.

STANOWISKO PZŁ W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
Źródło:www.czestochowa.pzlow.pl

[ASF]
W odniesieniu do zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii związanego ze zwalczaniem ASF na terenie Polski, Zarząd Koła Łowieckiego”SZARAK” w Myszkowie wprowadza zakaz dokarmiania i nęcenia dzików na terenie dzierżawionych przez Koło obwodów łowieckich nr 49 i 77.

[ZMIANY-PRAWO]
Od 1 kwietnia 2018r. w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce. Poniżej publikujemy Uchwałę Nr IV/24/2017 Okręgowej Rady Łowieckiej w Częstochowie w sprawie kryteriów selekcji osobniczej zwierząt łownych w Okręgu Częstochowskim PZŁ oraz załącznik do Okólnika nr 1/2018 Zarządu Okręgowego PZŁ w Katowicach.
KRYTERIA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU 2018 Okręg PZŁ Częstochowa
KRYTERIA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU 2018 Okręg PZŁ Katowice

[STRZELNICA]
IMG_0037
Tegoroczne obowiązkowe przystrzelanie broni myśliwskiej dla Członków naszego Koła odbędzie się w dniu 28.04.2018 r.(sobota) o godz. 8:30 na strzelnicy w Kochcicach.Amunicja we własnym zakresie Kolegów Myśliwych