Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Aktualności

[STRZELNICA]

 

Coroczne obowiązkowe przystrzelanie broni oraz szkolenie dotyczące Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz odbędzie się dnia 04.05.2024 r. o godz. 12 na strzelnicy PZŁ w Kochcicach.

[ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE]

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Kolegom Myśliwym, Rezydentom i Stażystom Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

życzy

Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie

[DZIEŃ ŚWIĘTEGO HUBERTA]

W Dniu naszego Święta Kolegom Myśliwym – Członkom, Rezydentom i Stażystom Koła Łowieckiego „SZARAK” – wszelkich łask Świętego Huberta, lasów pełnych zwierzyny, sukcesów łowieckich oraz licznych spotkań w kniei napełniających radością i darzących zdrowiem

życzy

Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie

 

[ZASADY SELEKCJI]

Zapraszam do zapoznania z zasadami selekcji samców zwierzyny płowej w okręgu Katowice. Zmiany w pliku w formacie pdf pod poniższym linkiem.

ZASADY SELEKCJI ZO KATOWICE

Źródło: katowice.pzlow.pl

[PRAWO]

W dziale OKRESY POLOWAŃ zostały umieszczone zmiany w okresach polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych, które weszły w życie w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

 

 

[PRAWO]

W nawiązaniu do niżej załączonego pisma Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie znowelizowanych rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska, w dziale DO POBRANIA zostały umieszczone pliki tekstów jednolitych wymienionych rozporządzeń, których zapisy uległy zmianie od dnia 1 kwietnia 2022 r. .

[OBWODY ŁOWIECKIE]

W dziale DO POBRANIA zostały umieszczone pliki map obwodów łowieckich nr 50 i 78, a także pliki z opisem granic oraz danymi z rejestru powierzchniowego obydwu obwodów.

[APLIKACJA „WERYFIKATOR PZŁ”]

Z nowym rokiem została uproszczona procedura potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy. W 2022 r. nie ma już obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji członkowskiej PZŁ.

Polski Związek Łowiecki ZG we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, wytwórcą legitymacji, wprowadza od nowego roku nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki członkowskiej i ubezpieczenia OC na kolejny rok. Dla trzech najbardziej popularnych platform Android, Apple, Huawei została przygotowana aplikacja „Weryfikator PZŁ” – Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Aplikacja dostępna jest w wyżej wymienionych sklepach platform (w chwili obecnej aplikacja została przygotowana i opublikowana dla platform Android, Huawei; dla aparatów Apple aplikacja zostanie opublikowana w najbliższym czasie), zaś jej działanie będzie polega na zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okazanej legitymacji i sprawdzeniu danych na niej zawartych. Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja zaprezentuje dane zawarte na legitymacji – numer legitymacji, nazwisko, imię, posiadane uprawnienia, kwalifikacjach oraz potwierdzi informacje o statusie opłacenia składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC. 

Źródło: pzlow.pl

 

[PRAWO]

Uwaga, weszły w życie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów!

18 grudnia br. weszła w życie ustawa o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r.  Wprowadza ona do ustawy Prawo łowieckie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów.

Postanowienia

Wprowadzenie do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń, wymaga od teraz zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przed terminem dokonania wprowadzenia do środowiska. W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona wymaga się także zasięgnięcia opinii właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Zgłoszenia, o którym mowa wyżej dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego a samo zgłoszenie musi zawierać:
1) nazwę i siedzibę dokonującego zgłoszenia,
2) obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska,

3) cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze,

4) nazwę naukową gatunku, nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczbę osobników, które zostaną wprowadzone do środowiska,

5) określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem do środowiska,

6) podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska,

7) plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska,

8) proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat.
 
W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona, do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, dołącza się opinię właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Źródło: pzlow.pl