Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Obwody

Koło Łowieckie „Szarak” w Myszkowie prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie dwóch obwodów łowieckich . Są to obwód łowiecki nr 78 – popularnie zwany „Myszkowem” oraz obwód łowiecki nr 50 – „Szczekociny”.

Całkowita powierzchnia obwodu nr 78 to 5311 ha, powierzchnia użytkowa (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 4450 ha, z czego grunty leśne to 1579 ha (29,73 % powierzchni całkowitej obwodu), co stanowi go obwodem polnym.

Opis granic obwodu łowieckiego nr 78:

Z Myszkowa drogami przez miejscowości Pustkowie Lgockie, Stara Huta, Pińczyce, Zabijak do drogi nr 1, tą drogą na północ do miasta Koziegłowy, skąd drogą nr 789 do Polan, a następnie drogą lokalną przez Koziegłówki, Lgotę Górną do drogi nr 791, którą na północ do drogi 789, a następnie do torów kolejowych, torami do Myszkowa.

 

Obwód łowiecki numer 50 ma powierzchnię całkowitą 4472 ha, powierzchnia użytkowa obwodu (po uwzględnieniu wyłączeń) to 4186 ha, z czego 52,6 % powierzchni całkowitej zajmują grunty leśne (2 352 ha), co stanowi go obwodem leśnym.

Opis granic obwodu łowieckiego nr 50:

Ze Szczekocin drogą nr 78 i 46 do Nakła do torów kolejowych, torami na północ do mostu na rzece Pilica w miejscowości Przyłęk, rzeką Pilicą w kierunku północno zachodnim do starorzecza na wysokości oddziału leśnego nr 277. Dalej w kierunku wschodnim drogą gruntową i leśną biegnącą w oddziałach nr 159, 162, 161, 160 do granicy województwa. Dalej na południe granicą województwa do drogi lokalnej w miejscowości Brzostek, następnie tą drogą do torów kolejowych, dalej torami do przecięcia z drogą lokalną w miejscowości Przyłęk. Drogą tą w kierunku wschodnim i południowym przez Przyłęk do miejscowości Starzyny a następnie torami na południe do drogi nr 795 a następnie dalej tą drogą do Szczekocin, do punktu wyjściowego.

Przebieg graficzny granic obwodów łowieckich na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Słowny opis granic obwodów łowieckich na podstawie załącznika nr 2 do Uchwały nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Numery obwodów łowieckich, ich powierzchnia całkowita oraz powierzchnia po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie, powierzchni gruntów leśnych na podstawie załącznika nr 3 do Uchwały nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.