Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Obwody

Koło Łowieckie „Szarak” w Myszkowie prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie dwóch obwodów. Są to obwody : 77 – popularnie zwany „Myszkowem” , oraz obwód 49 – „Szczekociny”.

Obwód 77 ma powierzchnię 5 504 hektarów z czego grunty leśne to 2 317 ha, co stanowi 42% powierzchni obwodu.
Zachodnią granicę obwodu stanowi droga krajowa nr 1 na odcinku Koziegłowy – Zabijak. Następnie granica skręca na wschód i przebiega drogami lokalnymi przez Zabijak, Pińczyce, Pustkowie Lgockie łączy się z drogą krajową nr 791 i skręca w prawo do drogi nr 793. Droga nr 793 stanowi granicę naszego obwodu jedynie na krótkim odcinku od skrzyżowania z drogą 791 do linii kolejowej przebiegającej przez Myszków w kierunku Częstochowy. Wspomniana linia kolejowa wytycza wschodnią granicę obwodu 77 na odcinku od Myszkowa do drogi krajowej nr 789 na wysokości Postępu. Północna część granicy przebiega drogą lokalną łączącą Postęp z Lgotą Górną i Koziegłówkami. Dalej granica obwodu biegnie wzdłuż ulicy Cichej do drogi 789 i przez Koziegłowy łączy się z droga krajową nr 1.

Obwód „szczekociński” noszący numer 49 ma powierzchnię 4 605 hektarów, z czego 50% powierzchni zajmują lasy (2 317 hektarów).
Zachodnią granicę obwodu na odcinku od Przyłęku do Nakła wytycza Centralna Magistrala Kolejowa, popularna „CMK-a”. Przecięcie CMK i drogi krajowej nr 46 to punkt w którym granica skręca na wschód i przebiega wzdłuż DK 46 do Szczekocin. Od wschodu granicę obwodu stanowi droga nr 795 na odcinku ze Szczekocin do Starzyn. Wyjątkiem jest tu mały „trójkąt” po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 795 w rejonie wsi Drużykowa, który również należy do obwodu nr 49. Północną część granicy stanowią droga ze Starzyn, przez Wólkę Starzyńską, Przyłęk aż do wspomnianej wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej.