Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Historia Koła Łowieckiego

Za datę powstania Koła Łowieckiego SZARAK w Myszkowie przyjmujemy dzień 15 czerwca 1946 r. Wtedy to właśnie w domu kolegi Mieczysława Kaczyńskiego spotkała się grupa entuzjastów łowiectwa i podjęła uchwałę o założeniu koła łowieckiego. Oprócz gospodarza, Mieczysława Kaczyńskiego pod uchwałą podpisali się : Stanisław Branczewski, Antoni Paca, Jerzy Kaczyński i Marian Hibner. We wrześniu 1946 r koło oficjalnie zarejestrował wojewoda śląsko-dąbrowski.

Pierwszymi obwodami łowieckimi dzierżawionymi przez koło SZARAK były obwody: 69 w Żarkach oraz obwód 70 w Koziegłowach. Były to obwody polne ze zdecydowaną przewagą zwierzyny drobnej jak: zając, kuropatwa i cietrzew, sarna i dzik występowały w małych ilościach.

Do sporego kryzysu w historii koła doszło w listopadzie 1971 r. Wtedy to ówczesna Powiatowa Rada Narodowa w Myszkowie, wymówiła kołu dzierżawę obwodów łowieckich. Nie da się ukryć, że było to częściowo spowodowane konfliktem pomiędzy poszczególnymi członkami koła SZARAK. Konsekwencją tych działań była uchwała z maja 1972 roku, o rozwiązaniu koła.

Kryzys spowodował zwarcie szeregów członków koła którzy postanowili walczyć o jego istnienie. Walne Zgromadzenie koła łowieckiego SZARAK nie zaakceptowało uchwały WRŁ i złożono odwołanie do Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie, wytykające wady prawne decyzji Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Katowicach. Walka o istnienie koła zakończyła się sukcesem, Warszawa uchyliła decyzję katowicką i przydzieliła kołu ponownie obwód 70 położony na terenie gminy Koziegłowy.

Teren działania myśliwych SZARAKA powiększył się w 1974 roku. Wtedy to zarząd koła podpisał umowę dzierżawy obwodu łowieckiego w Kozienicach. Pomimo sporej odległości od rodzimego Myszkowa (230 km !) myśliwi SZARAKA prowadzili gospodarkę łowiecką w obwodzie kozienickim przez cztery lata. W 1978 roku obwód w Kozienicach został „wymieniony” na dużo bliżej położony obwód nr 58 (obecnie nr 49) na terenie gminy Szczekociny. Do dnia dzisiejszego koło łowieckie SZARAK gospodaruje na obu tych obwodach, uległ zmianie tylko oficjalny numer obwodu „koziegłowskiego” który dziś nosi numer 77.

Dzień 13 listopada 2010 r był bardzo ważnym dniem w historii koła. Wtedy to koło łowieckie Szarak w Myszkowie otrzymało sztandar. W dniu 26 listopada 2011 r, podczas obchodów 65-lecia istnienia koła, sztandar został odznaczony Złotym Medalem Zasługi Dla Łowiectwa oraz Złotym Medalem Zasługi Dla Łowiectwa Śląskiego.

PICT1638

26 listopada 2011 r koło Łowieckie SZARAK w Myszkowie obchodziło 65 rocznicę istnienia.