Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Aktualności

[ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE]

Kolegom Myśliwym, Rezydentom i Stażystom
Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia zdrowia,
radosnych i ciepłych chwil spędzonych w gronie najbliższych,
wszelkich łask Świętego Huberta,
częstych spotkań w kniei
oraz
samych udanych polowań w Nowym 2023 Roku.
Niech Wam Bór Darzy!

Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie

[PRAWO]

W dniu 15.11.2022 r. weszło w życie najnowsze rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniające przepisy w regulaminie polowań. Rozporządzenie dopuszcza m.in. polowanie indywidualne na zające przy pomocy ptaków łowczych, a także dopuszcza używanie celowników nokto- i termowizyjnych do polowania na lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do Inwazyjnych Gatunków Obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski. Tekst rozporządzenia dostępny jest pod poniższym linkiem oraz w dziale DO POBRANIA.

TEKST ROZPORZĄDZENIA

 

[DZIEŃ ŚWIĘTEGO HUBERTA]

W Dniu naszego Święta Kolegom Myśliwym – Członkom i Rezydentom Koła Łowieckiego „SZARAK” – wszelkich łask Świętego Huberta, lasów pełnych zwierzyny, sukcesów łowieckich oraz licznych spotkań w kniei napełniających radością i darzących zdrowiem

życzy

Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie

[Z ŻYCIA KOŁA: DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 2022]

W dniu 04.09.2022 r. delegacja Koła uczestniczyła w obchodach Dożynek Jasnogórskich. Krótka fotorelacja poniżej.

[Z ŻYCIA KOŁA: DOŻYNKI POWIATU MYSZKOWSKIEGO 2022]

W dniu 03.09.2022 r. delegacja Koła uczestniczyła w obchodach Dożynek Powiatu Myszkowskiego,które odbyły się w Niegowie. Jak co roku stanowisko kół łowieckich Powiatu Myszkowskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem, gdzie serwowaliśmy porcje pieczonego dzika. Krótka fotorelacja poniżej.

 

Źródło zdjęć: materiały własne oraz strona myszkow.naszemiasto.pl

[ZASADY SELEKCJI]

Zapraszam do zapoznania z zasadami selekcji samców zwierzyny płowej w okręgu Katowice. Zmiany w pliku w formacie pdf pod poniższym linkiem.

ZASADY SELEKCJI ZO KATOWICE

Źródło: katowice.pzlow.pl

[PRAWO]

W dziale OKRESY POLOWAŃ zostały umieszczone zmiany w okresach polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych, które weszły w życie w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

[STRZELNICA]

W dniu 01.05.2022 r. o godz. 9:00 na strzelnicy PZŁ w Lublińcu-Kochcicach odbędzie się obowiązkowe przystrzelanie broni myśliwskiej oraz szkolenie dotyczące Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Amunicja we własnym zakresie Kolegów. Koło pokrywa koszty związane z wynajęciem strzelnicy.

DARZ BÓR!

Wszystkim Kolegom Myśliwym zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych przy rodzinnych stołach oraz hojnych darów Świętego Huberta w nowym sezonie łowieckim

życzy

Zarząd Koła Łowieckiego
„SZARAK” w Myszkowie

[PRAWO]

W nawiązaniu do niżej załączonego pisma Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie znowelizowanych rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska, w dziale DO POBRANIA zostały umieszczone pliki tekstów jednolitych wymienionych rozporządzeń, których zapisy uległy zmianie od dnia 1 kwietnia 2022 r. .

[OBWODY ŁOWIECKIE]

W dziale DO POBRANIA zostały umieszczone pliki map obwodów łowieckich nr 50 i 78, a także pliki z opisem granic oraz danymi z rejestru powierzchniowego obydwu obwodów.

[Z ŻYCIA KOŁA]

Na zawodach strzeleckich Pucharu Wiosny 2022 r. w Rybniku rozgrywanych w dniu 27.03.2022 r. reprezentant naszego Koła V-ce Prezes Zarządu Kolega Stanisław Trojakowski uplasował się na III miejscu podium. Gratulujemy Koledze imponującego wyniku, jednocześnie dziękując za godne reprezentowanie i rozsławianie Koła Łowieckiego „SZARAK”.

DARZ BÓR!

[APLIKACJA „WERYFIKATOR PZŁ”]

Z nowym rokiem została uproszczona procedura potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy. W 2022 r. nie ma już obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji członkowskiej PZŁ.

Polski Związek Łowiecki ZG we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, wytwórcą legitymacji, wprowadza od nowego roku nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki członkowskiej i ubezpieczenia OC na kolejny rok. Dla trzech najbardziej popularnych platform Android, Apple, Huawei została przygotowana aplikacja „Weryfikator PZŁ” – Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Aplikacja dostępna jest w wyżej wymienionych sklepach platform (w chwili obecnej aplikacja została przygotowana i opublikowana dla platform Android, Huawei; dla aparatów Apple aplikacja zostanie opublikowana w najbliższym czasie), zaś jej działanie będzie polega na zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okazanej legitymacji i sprawdzeniu danych na niej zawartych. Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja zaprezentuje dane zawarte na legitymacji – numer legitymacji, nazwisko, imię, posiadane uprawnienia, kwalifikacjach oraz potwierdzi informacje o statusie opłacenia składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC. 

Źródło: pzlow.pl

[ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE]

Wszystkim Kolegom Myśliwym, Rezydentom i Stażystom
Koła Łowieckiego SZARAK w Myszkowie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia zdrowia,
radosnych i ciepłych chwil spędzonych w gronie najbliższych,
wszelkich łask Świętego Huberta,
częstych spotkań w kniei
oraz
samych udanych polowań w Nowym 2022 Roku.
Niech Wam Bór Darzy!

Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie

[PRAWO]

Uwaga, weszły w życie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów!

18 grudnia br. weszła w życie ustawa o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r.  Wprowadza ona do ustawy Prawo łowieckie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów.

Postanowienia

Wprowadzenie do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń, wymaga od teraz zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przed terminem dokonania wprowadzenia do środowiska. W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona wymaga się także zasięgnięcia opinii właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Zgłoszenia, o którym mowa wyżej dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego a samo zgłoszenie musi zawierać:
1) nazwę i siedzibę dokonującego zgłoszenia,
2) obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska,

3) cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze,

4) nazwę naukową gatunku, nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczbę osobników, które zostaną wprowadzone do środowiska,

5) określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem do środowiska,

6) podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska,

7) plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska,

8) proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat.
 
W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona, do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, dołącza się opinię właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Źródło: pzlow.pl
 

[Z ŻYCIA KOŁA]

W dniu 11.12.2021 r. na zaproszenie Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle delegacja Zarządu Koła uczestniczyła w Uroczystym Powitaniu Fabrycznie Nowego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy Druhom nowego pojazdu.

[SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA ROK 2022]

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie informuje, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej podjętej na posiedzeniu  z dnia  5 listopada 2021 roku  wysokość składki PZŁ na rok 2022 wynosi:

składka normalna – 393zł (350zł +43zł ubezpieczenie) 

składka ulgowa 50% – 218zł  (175zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70rok życia;

składka ulgowa 25% – 130,50zł  (87,50zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.  

Na podstawie  § 181 pkt.3  członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony wyłącznie na konto bankowe naszego Zarządu.

Ze względu na obowiązywanie ograniczeń na obszarze RP oraz ciągłym wzrostem liczby zakażeń wśród ludzi wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, nie ma możliwości opłacania składek członkowskich w kasie Zarządu. Bardzo prosimy o uiszczenie wszelkich  należności wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego Zarządu Okręgowego.

Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI NA ROK 2021 UPŁYWA  Z DNIEM 31.12.2021r.

Koła Łowieckie mają obowiązek przesłać listę opłaconych składek, według załączonego wzoru w oryginale do dnia 15 grudnia br. Na podstawie przesłanych list uprawnionemu przedstawicielowi Koła Łowieckiego zostaną wydane hologramy do legitymacji, które należy przekazać myśliwym, którzy opłacili składkę.

Przy czym, za osoby zamieszkałe na terenie innego okręgu, należy sporządzić listy oddzielnie i przesłać do właściwego okręgu według miejsca zamieszkania członków PZŁ.

W przypadku braku wpłaty składki PZŁ, prosimy o wpisanie w rubryce wysokość składki – adnotację „wpłata indywidualna”.

Źródło: czestochowa.pzlow.pl

[GALERIA – HUBERTUS 2021]

W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z Polowania Hubertowskiego 2021.

[DZIEŃ ŚWIĘTEGO HUBERTA]

W imieniu Zarządu Koła w dniu naszego Święta Kolegom Myśliwym – Członkom Koła Łowieckiego „SZARAK” życzę wszelkich łask Świętego Huberta, lasów pełnych zwierzyny, sukcesów łowieckich oraz licznych spotkań w kniei napełniających radością i darzących zdrowiem.

DARZ BÓR !

Sergiusz Kowalik

Prezes Zarządu Koła Łowieckiego „SZARAK”

[1 XI]

W dzisiejszym dniu wspominamy Kolegów-Członków naszego Koła, który odeszli do Krainy Wiecznych Łowów:   Janusza Będkowskiego, Stanisława Branczewskiego, Adama Bzowskiego, Zenona Cieplaka, Mariana Hibnera, Wiesława Jaskólskiego, Jerzego Kaczyńskiego, Mieczysława Kaczyńskiego, Stanisława Kłósek, Władysława Kosa, Stanisława Kocota, Jana Króla, Stanisława Kwaśniaka, Jana Marcisza, Władysława Musialika,  Antoniego Pacę, Jerzego Rataja, Andrzeja Rojewskiego, Bolesława Trojakowskiego, Andrzeja Włókę,  Jerzego Ziemborskiego oraz pozostałych Kolegów będących w przeszłości członkami Koła Łowieckiego „SZARAK”.

Pamięć o Was zawsze pozostanie wśród nas.
Niech Św. Hubert towarzyszy Wam w Krainie Wiecznych Łowów,
a umiłowana knieja niech wiecznie szumi nad Waszymi głowami…

[GALERIA – VIII POLOWANIE POWIATOWE]

W dziale GALERIA publikujemy zdjęcia z VIII Polowania Powiatowego.

[VIII POLOWANIE POWIATOWE]

W imieniu Starosty Powiatu Myszkowskiego Zarząd Koła zaprasza Kolegów Myśliwych Koła Łowieckiego „SZARAK” w Myszkowie na VIII Obchody Dnia Św. Huberta połączone z Polowaniem Hubertowskim Powiatu Myszkowskiego, które odbędą się 23.10.2021 r. pod kościołem parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Myszkowie-Będuszu.
Obchody są ważnym wydarzeniem, podtrzymującym bogatą tradycję kultury łowieckiej w Powiecie Myszkowskim.
W programie m.in.:
7.15 – zbiórka pod kościołem pw. Miłosierdzia Bożego w Myszkowie-Będuszu
7.30 – Hubertowska Msza Święta
8.30-13.00 – Polowanie Hubertowskie z udziałem kół łowieckich działających na terenie Powiatu Myszkowskiego
13.30 – pokot (remiza w Myszkowie-Będuszu)
14.00 – biesiada myśliwska w remizie w Myszkowie-Będuszu

[HUBERTUS OKRĘGOWY PSZCZYNA]

W dniu 26.09.2021 r. delegacja Koła uczestniczyła w uroczystych obchodach Hubertusa Okręgowego PZŁ Katowice w Pszczynie, zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Krótka fotorelacja poniżej.

[DOŻYNKI PARAFIALNE NAKŁO]

W dniu 26.09.2021 r. delegacja Koła uczestniczyła w uroczystych obchodach Dożynek Parafialnych w Nakle.

[POLOWANIA ZBIOROWE]

W dziale POLOWANIA publikujemy kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2021/2022.

[OKRESY POLOWAŃ]

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących zmian w Rozporządzeniu w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne w dziale OKRESY POLOWAŃ publikujemy aktualne zestawienie okresów polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych z uwzględnieniem w.w. zmian, które weszły w życie w dniu 23.07.2021 r.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

[UWAGA! ZMIANA TERMINU POLOWAŃ NA PIÓRO!]


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na pióro.Zgodnie z przepisami polowanie na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski będą mogły się odbywać w okresie od 1 września do 31 grudnia.

LINK DO PISMA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Źródło: pzlow.pl